24 March 2010

ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಎಲ್ಲ ಓದುಗರಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ರಾಮನವಮಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವವು ಕೋಟೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ.

No comments:

Post a Comment