31 March 2009

ಚೂರು ಪಾರು


ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಅವನು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಾ ಹುಚ್ಚ ಆಗ್ತಾನೆ.

ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡೋನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜೀವವಿಮೆ ಮಾಡಿಸೋನು.

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ನ ವಿಕಾಸವಾದದ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಗಗಳು ಮಾನವರಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ?

No comments:

Post a Comment